© Ippolit Vikhorev

Rechtliches

Vi er meget glade for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er særlig vigtig for os.

PRIVATLIVSPOLITIK

           

Det er generelt muligt at bruge webstedet Edersee Marketing GmbH uden at give nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at bruge vores virksomheds særlige tjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendig. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af ​​personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret, udføres altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Edersee Marketing GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede om de rettigheder, de er berettiget til, ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som dataansvarlig har Edersee Marketing GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den bedst mulige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Internetbaserede datatransmissioner kan dog generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund kan enhver registreret frit overføre personoplysninger til os på alternative måder, for eksempel via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Edersee Marketing GmbH er baseret på de termer, som den europæiske lovgiver bruger for direktiver og forordninger ved udstedelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

Vi bruger følgende vilkår i denne privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til:

a) personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registrerede"). en person anses for at blive identificeret, direkte eller indirekte, navnlig ved hjælp af opgaven til en identifikator såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, til en online identifikator eller til en eller flere specielle funktioner, der afspejler den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af denne fysiske person kan identificeres.

b) registreret

Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

c) Bearbejdning

Forarbejdning hver operation udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer eller af en sådan proces, der er tilknyttet personoplysninger såsom indsamling, indsamling, organisationen, arrangement, opbevaring, tilpasning eller ændring, selektion, søgning, brug, offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personlige oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af den fysiske person.

f) Pseudonymisering

Pseudonymization er behandlingen af ​​personoplysninger på en måde, hvorpå personoplysningerne ikke længere kan tildeles et bestemt emne uden hjælp af yderligere oplysninger, forudsat disse yderligere oplysninger skal opbevares separat og tekniske og organisatoriske foranstaltninger er på plads for at sikre, at de personlige oplysninger ikke tildelt en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) controller eller controller

Den registeransvarlige eller controller er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, organ eller organ, der alene eller i samråd med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for hans udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller national ret.

h) Processor

Processoren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

i) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, agentur, agentur eller anden enhed, til hvem Personoplysninger udleveres, uanset om det er tredjepart. Myndigheder, der måtte modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med en bestemt mission, betragtes ikke som modtagere.

j) Tredjepart

Tredje er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og de personer, der er bemyndiget under den registeransvarlige eller processoren til at behandle personoplysningerne.

k) Samtykke

Samtykke er enhver frivillig for den enkelte sag og utvetydigt leveret af den registrerede informeret måde udtryk for vilje i form af en erklæring eller en anden identificerbar bekræftende handling, hvorved menes den person, som de er enige med behandling af personoplysninger om er.

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

Den ansvarlige person som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser om databeskyttelse er:

Edersee Marketing GmbH
Zur Sperrmauer 66
34549 Edertal
Tyskland

Tlf: 05623 99980-
E-mail: info@edersee.com
Hjemmeside: www.edersee.com

3. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Den databeskyttelsesansvarlige for den behandlingsansvarlige er:

Dr Sven Bökenschmidt
Edersee Marketing GmbH
Zur Sperrmauer 66
34549 Edertal
Tyskland

Tlf: 05623 99980-
E-mail: boekenschmidt@edersee.com
Hjemmeside: www.edersee.com

Alle registrerede kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

4. småkager

Edersee Marketing GmbH-webstedet bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette tillader besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-id.

Ved at bruge cookies kan Edersee Marketing GmbH give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres i brugerens forstand. Cookies tillader os, som allerede nævnt, at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel skal brugeren af ​​et websted, der bruger cookies, ikke genindtræde deres legitimationsoplysninger hver gang de besøger hjemmesiden, da dette sker på hjemmesiden og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i online shop. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsætter sig permanent indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være fuldt anvendelige.

 

5. Indsamling af generelle data og information

Edersee Marketing GmbH-webstedet indsamler en række generelle data og informationer, hver gang webstedet tilgås af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og informationer gemmes i serverens logfiler. De kan optages

(1) anvendte browsertyper og versioner,

(2) det operativsystem, der bruges af adgangssystemet,

(3) den hjemmeside, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores hjemmeside (såkaldt referrer),

(4) de underwebsteder, der tilgås via et adgangssystem på vores websted,

(5) dato og tidspunkt for adgang til webstedet,

(6) en internetprotokoladresse (IP-adresse),

(7) internetudbyderen af ​​adgangssystemet og

(8) andre lignende data og informationer, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

 

Ved brug af disse generelle data og informationer drager Edersee Marketing GmbH ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at

(1) for at levere indholdet af vores hjemmeside korrekt,

(2) for at optimere indholdet af vores hjemmeside og annoncering for det,

(3) for at sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores hjemmeside og

(4) at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgning i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og informationer evalueres derfor af Edersee Marketing GmbH både statistisk og med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de persondata, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personlige data, som en registreret giver.


6. Abonnement på vores nyhedsbrev

På Edersee Marketing GmbH's hjemmeside får brugerne mulighed for at tilmelde sig vores virksomheds nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger, der overføres til den behandlingsansvarlige ved bestilling af nyhedsbrevet, bestemmes af den inputmaske, der anvendes til dette formål.

Edersee Marketing GmbH informerer løbende sine kunder og samarbejdspartnere om virksomhedens tilbud ved hjælp af et nyhedsbrev. Vores virksomheds nyhedsbrev kan i princippet kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse, og (2) den registrerede registrerer sig for at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager vil en bekræftelses-e-mail blive sendt ved hjælp af den dobbelte opt-in-procedure til den e-mailadresse, som et registreret emne indtastede for første gang for at modtage nyhedsbrevet. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mailadressen som registreret har godkendt modtagelse af nyhedsbrevet.

Når du abonnerer på nyhedsbrevet, gemmer vi også IP-adressen til det computersystem, som den pågældende bruger, på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen som angivet af internetudbyderen (ISP). Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at forstå den (mulige) misbrug af en berørt persons e-mail-adresse på et senere tidspunkt og tjener derfor som juridiske sikkerhedsforanstaltninger for controlleren.

Die im Rahmen einer Anmeldung zum Nyhedsbrev erhoben den personenbezogen Dat Ausschließlich werden zum Versand unseres verwendet nyhedsbreve. Ferner könnte at Abonnent des nyhedsbreve per e-mail informiert werden, sofern diese für den Betrieb des Nyhedsbrev-Dienstes oder eine diesbezüglich til Registrierung erforderlich ist, wie diese im Fall von Änderungen am Newsletterangebot oder bei der Veränderung der technischen Gegebenheit der Fall sein könnte. Es erfolgt keine der im Rahmen des Weitergab Nyhedsbrev-Dienstes erhoben den personenbezogen Dat Dritte det øjeblik. Das kann durch die betroffen Nyhedsbreve unseres Abonnement jederzeit indtil gekündigt Person werden. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezogen Dato, die die uns für den Newsletterversand betroffen indtil Persona erteilt linje, Widerruf werden kann jederzeit. Zum Zweck des Widerrufs Einwilligung der findet sich ein entsprechend jedem Nyhedsbrev Link. Ferner besteht die Möglichkeiten, sich auch jederzeit direkte auf der Internetseite des für die Verarbeitung verantwortlich vom Newsletterversand abzumelken fra oder dem diese verantwortlich für die Verarbeitung auf andere Weise mitzuteil det.


7. Sporing af nyhedsbreve

Nyhedsbrevene fra Edersee Marketing GmbH indeholder såkaldte tracking pixels. Et web-beacon er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mails sendt i HTML-format for at muliggøre logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette gør det muligt at udføre en statistisk analyse af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan Edersee Marketing GmbH bestemme, om og hvornår en e-mail blev åbnet af et registreret emne, og hvilke links i e-mailen, der blev tilgået af den registrerede.

Sådanne personoplysninger indsamlet via sporingspixelerne i nyhedsbrevene opbevares og evalueres af den behandlingsansvarlige med henblik på at optimere nyhedsbrevsforsendelsen og for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart. Berørte personer er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den relevante separate samtykkeerklæring, der er udstedt via den dobbelte opt-in-procedure. Efter tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af den behandlingsansvarlige. Edersee Marketing GmbH fortolker automatisk afmelding fra modtagelse af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.


8. Kontaktmuligheder via hjemmesiden

Grundet lovbestemmelser indeholder Edersee Marketing GmbH's hjemmeside information, der muliggør hurtig elektronisk kontakt med vores virksomhed og direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse for såkaldt elektronisk post (e-mailadresse). Hvis en registreret kontakter den behandlingsansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, vil de personoplysninger, som den registrerede sender, automatisk blive gemt. Sådanne personoplysninger, der overføres på frivillig basis af en registreret til den dataansvarlige, vil blive opbevaret med henblik på behandling eller kontakt til den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjepart.


9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Der für die Verarbeitung verantwortlich at verarbeitet under speichert personenbezog indtil Daten that betroffen Perso nur für den Zeitraum, which zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dør durch den Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb oder einen anderen Gesetzgeb nedstammer Gesetz oder fra Vorschriften, welche there für die Verarbeitung verantwortlich til unterliegt, vorgeseh den wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb oder einem anderen zuständig som er Gesetzgeb vorgeschrieb indtil Speicherfrist EU werden die personenbezogen den Daten routinemäßig under entsprechend de Gesetzliche den Vorschriften gesperrt oder gelöscht.


10. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Jet betroffen indtil Person hat das vom Europäische den Richtlinien- under Verordnungsgeb er eingeräumt til Recht, von dem für die Verarbeitung verantwortlich eine Bestätigung darüb zu Verlangen, ob sie Betreff karriere personenbezog indtil Daten verarbeitet werden. Mochte dieses eine Person ventil betroffen Bestätigungsrecht i Anspruch nehmen, kann sie sich einen Mitarbeiter Hierzer den jederzeit des für die Verarbeitung verantwortlich Wanda.

b) Ret til information

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer til at opnå på ethvert tidspunkt fra den umotiveret registeransvarlige oplysninger om den lagrede personlige personlige data og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver og regulator givet den registrerede følgende oplysninger:

 • forarbejdningsformålene
 • de kategorier af personoplysninger, der behandles
 • modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet afsløret eller endnu ikke skal offentliggøres, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
 • hvis det er muligt, den planlagte varighed, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed
 • eksistensen af ​​en ret til berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, der vedrører ham, eller om en begrænsning af behandlingen af ​​den ansvarlige eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • eksistensen af ​​en ret til appel til en tilsynsmyndighed
 • hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om datakilden
 • eksistensen af ​​en automatiseret beslutningsproces, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22 1 Abs.4 og DS-GMO og - i hvert fald i disse tilfælde - meningsfuld information om det involverede logik og omfanget og den ønskede effekt af denne behandling for den pågældende person,

Derudover har den registrerede ret til adgang til, om personoplysninger er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en interesseret part ønsker at udøve denne ret til information, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver har givet ret til at kræve øjeblikkelig korrektion af unøjagtige personoplysninger om ham / hende. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske politik og lovgiver til at kræve den ansvarlige, at de personoplysninger om dem vil blive slettet med det samme, medmindre en af ​​følgende grunde gælder, og for så vidt som behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personoplysningerne er indsamlet til sådanne formål eller på anden måde behandlet, for hvilke de ikke længere er nødvendige.
 • Den registrerede trækker samtykke, som behandlingen af ​​art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 para. 2 pege en DS-GMO understøttes, og der er mangel på ellers retsgrundlag for behandlingen.
 • Den pågældende person skal i overensstemmelse med art. 21 para. 1 DS-GMO objekt med behandling, og der er ingen altovervejende legitime grunde til behandling før, eller den person, der handler i overensstemmelse med art. 21 para. 2 DS-GMO modstand mod forarbejdning én.
 • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
 • Erstatningen af ​​personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, afsnit 1 DS-GVO.

Hvis en af ​​de ovennævnte årsager gør sig gældende, og en registreret ønsker at få slettet personoplysninger, der er gemt af Edersee Marketing GmbH, kan vedkommende til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen i Edersee Marketing GmbH vil sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Edersee Marketing GmbH, og vores virksomhed som dataansvarlig er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til artikel 17 (1) GDPR, vil Edersee Marketing GmbH træffe passende foranstaltninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, også af teknisk karakter, for at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet om, at disse andre dataansvarlige sletter alle links til disse personoplysninger eller kopier eller gentagelser af dem har anmodet om personoplysninger i det omfang, behandling ikke er nødvendig. Edersee Marketing GmbH-medarbejderen vil træffe de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret, som er givet af det europæiske direktiv og den regulerende myndighed, at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser gælder:

 • Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i et tidsrum, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
 • Unrechtmäßig Die Verarbeitung ist, die betroffen personenbezogen den vigtigste person lehnt dø Daten der Löschung verlangte stattdess ab und die Nutzung der Einschränkungen den Daten der personenbezogen.
 • Der verantwortlich at benötigt die Daten für die personenbezogen at Zweck der Verarbeitung länger nicht, die sie jedoch betroffen indtil zur Person benötigt Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüch det.
 • Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung perle. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, der er berettiget Gründ des Verantwortlichen gegenüber den betrodde Person überwiegen.

Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er lagret af Edersee Marketing GmbH, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen i Edersee Marketing GmbH sørger for, at behandlingen begrænses.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, som de får personlige oplysninger, som blev leveret af den pågældende person en afgift, på en struktureret, konsekvent og maskinlæsbart format. Det har også at sende disse data til en anden afgift uden at blive hæmmet af de ansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til højre, forudsat at behandlingen på samtykke i henhold til art. 6 para. 1 pege en DS-GMO eller art. 9 Abs . 2 pege en DS-GMO eller på en kontrakt i overensstemmelse med art. 6 para. 1 brev b DS-GMO baserede og forarbejdningen finder sted ved hjælp af automatiserede metoder, forudsat at behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i den offentlige interesse eller under udøvelse af offentlig myndighed, som er blevet tildelt den ansvarlige person.

Endvidere at den pågældende i at udøve deres ret til data portabilitet under Art. 20 para. 1 DS-GMO person, opnå, at personoplysninger overføres direkte fra en afgift til en anden afgift, hvis dette er teknisk muligt, og hvis loven, dette påvirker ikke andres rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte en medarbejder hos Edersee Marketing GmbH.

g) Ret til at gøre indsigelse

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret ydet af den europæiske direktiver og forordninger donor, med begrundelse i deres specifikke situation på ethvert tidspunkt at behandlingen vedrører dem af personoplysninger på grundlag af art. 6 para. 1 brev e eller f DS-GVO modsætter sig. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Edersee Marketing GmbH vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af en indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der opvejer den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare af retskrav.

Hvis Edersee Marketing GmbH behandler personoplysninger for at udføre direkte annoncering, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan annoncering. Dette gælder også for profilering i det omfang, det er forbundet med sådan direkte annoncering. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandling af Edersee Marketing GmbH til direkte reklameformål, vil Edersee Marketing GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til, af årsager, der opstår i hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af personoplysninger om ham eller hende, som udføres af Edersee Marketing GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål. i overensstemmelse med artikel 89, stk.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder i Edersee Marketing GmbH eller en anden medarbejder direkte. Endvidere kan den registrerede i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

h) Automatiserede afgørelser i enkeltsager herunder profilering

Enhver person impliceret i behandlingen af ​​personoplysninger har ret givet af de europæiske direktiver og forordninger donorer, ikke én udelukkende på automatiseret behandling - herunder profilering - at være genstand-baserede beslutning, som udfolder sig i løbet retsvirkning eller i væsentlig grad påvirker ham på samme måde, hvis afgørelsen (1) er ikke for indgåelsen eller udførelsen af ​​en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige er påkrævet, eller (2) på grund af lovgivningen i EU eller medlemsstaterne, som er genstand for oplade, er tilladt, og denne lovgivning passende foranstaltninger at beskytte rettighederne og frihederne samt de berettigedes interesser hos den registrerede eller (3) med den registreres udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller udføre en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Edersee Marketing GmbH gennemføre passende foranstaltninger at beskytte rettighederne og frihederne samt at beskytte den registreredes legitime interesser, hvilket i det mindste omfatter retten til at opnå menneskelig indgriben fra den ansvarliges side, til at udtrykke sit eget synspunkt og til at anfægte afgørelsen .

Hvis den registrerede ønsker at kræve automatiserede beslutningsret, kan de til enhver tid kontakte en medarbejder hos controlleren.

i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og reguleringsmyndigheden.

Ønsker personen deres ret til at trække et samtykke påstand om, at de kan det nogen tid for opkaldet til en ansat i den dataansvarlige.


11. Databeskyttelse i applikationer og i ansøgningsprocessen

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, indsamler og behandler ansøgernes personlige data med henblik på håndtering af ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger sender de relevante ansøgningsdokumenter elektronisk, f.eks. Via e-mail eller via en webformular på webstedet, til den person, der er ansvarlig for behandlingen. Hvis den person, der er ansvarlig for behandlingen, indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, lagres de fremsendte data med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Hvis den person, der er ansvarlig for behandlingen ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelse om afvisningsbeslutningen, forudsat at sletning ikke strider mod andre legitime interesser for den person, der er ansvarlig for behandlingen. En anden legitim interesse i denne forstand er for eksempel en bevisbyrde i sager under General Equal Treatment Act (AGG).


12. Databeskyttelsesforskrifter vedrørende anvendelse og brug af online bookingsystemet

Bookingsystemet hos HRS Destination Solutions GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln (HRS DS) bruges på hjemmesiden til at tilbyde overnatningstilbud. Med din betalte booking vil de nødvendige personlige data blive overført til alle involverede kontraherende parter. Disse arkiveres i overensstemmelse med de kommercielle opbevaringsperioder på 10 år. Yderligere information kan findes i HRS DS databeskyttelseserklæring: www.ds-destinationsolutions.com/datenschutz


13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af rejseforsikring

Under bookingprocessen har du mulighed for at anmode om et individuelt og uforpligtende tilbud på rejseafbestillingsforsikring fra ERGO Reiseversicherung AG, Thomas-Dehler-Straße 2, 81737 München (ERGO). Dette vil blive sendt til dig via e-mail efter at have gennemført den betalte reservation sammen med din reservationsbekræftelse. Til dette formål modtager ERGO de nødvendige rejse- og kontaktoplysninger. Forsikringsdækningen træder først i kraft, når du har overført forsikringspræmien. Sker betaling ikke, bliver forsikringsaftalen ikke juridisk bindende. ERGOs databeskyttelsesforskrifter kan tilgås under følgende link: www.reiseversicherung.de/de/datenschutz.html


14. Databeskyttelsesforskrifter vedrørende anvendelse og brug af klimaberegneren:

Efter at have gennemført en overnatningsbestilling, har du mulighed for frivilligt at bruge klimaberegneren fra Klimapatenschaft GmbH, A.-v.-Droste-Hülshoff-Str. 14, 25336 Elmshorn. Co2-ækvivalenterne for din ankomst og afrejse vil blive beregnet ud fra de rejsedatoer, du frivilligt angiver. Du har så mulighed for at neutralisere dette ved at give en donation til Klimapatenschaften GmbH. Yderligere information og databeskyttelseserklæringen fra Klimapatenschaft GmbH kan findes under følgende link: klimapatenschaft.de/datenschutz/


15. Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende anvendelse og brug af onlineshoppen

For at drive onlineshoppen på denne hjemmeside bruger vi shopsoftware fra shopware AG, Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen. Edersee Marketing GmbH bruger de data, der er indsamlet i onlineshoppen, udelukkende til købsbehandling og opbevarer dem i overensstemmelse med de kommercielle opbevaringsperioder.

Du kan se shopware AG’s databeskyttelsesforskrifter på følgende link: www.shopware.com/de/datenschutz/


16. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Controlleren har integreret på denne hjemmeside komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på hjemmesider. En webanalyseservice indsamler blandt andet data om, hvilken hjemmeside en berørt person er kommet til en hjemmeside (såkaldte henvisere), hvilke delsider på hjemmesiden der blev adgang til, eller hvor ofte og hvor lang varighed en underside blev vist. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og costbenefitanalyse af internetannoncering.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Den behandlingsansvarlige bruger tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved at bruge denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen på den registreredes internetforbindelse af Google, hvis vores hjemmeside tilgås fra et medlemsland af Den Europæiske Union eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de data og oplysninger, der er indhentet til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, for at kompilere for os onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside.

Google Analytics sætter en cookie på it-system af den pågældende person. Hvilke cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookie er muligt Google til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren, og på hvilken en Google Analytics komponent er blevet integreret, er internetbrowseren automatisk indledt på it-system af den pågældende af de respektive Google analytics komponent person, til at overføre data med henblik på online-analyse til Google. Som en del af denne industrielle proces Google er informeret om persondata, såsom at spore IP-adressen på den pågældende person, der tjener Google blandt andet, oprindelsen af ​​besøgende og klik og aktivere bestemmelse beregninger som følge heraf.

Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. Adgangstid, den placering, hvorfra der blev adgang, og hyppigheden af ​​besøg hos den registrerede. Hver gang du besøger vores hjemmeside de personlige oplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, der anvendes af den pågældende, vil blive overført til Google i USA person. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.

Den berørte person kan forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed strider mod indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har også mulighed for at gøre indsigelse mod en indsamling af data genereret af Google Analytics vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside samt Googles behandling af disse data og muligheden for at forhindre sådanne. For at gøre dette skal den registrerede have en browser-add-on under linket tools.google.com/dlpage/gaoptout download og installer. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via JavaScript, at ingen data eller information om webstedsbesøg må overføres til Google Analytics. Installation af browsertilføjelsen betragtes af Google som en selvmodsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologisystem slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browsertilføjelsen.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser fra Google kan findes på www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og under www.google.com/analytics/terms/de.html kan hentes. Google Analytics er tilgængelig på dette link www.google.com/intl/de_de/analytics/ forklaret mere detaljeret.


17. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Maps

På vores hjemmeside bruger vi tilbuddet om "Google Maps", en online korttjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter benævnt: "Google"). Dette giver os mulighed for at vise dig interaktive kort direkte på hjemmesiden og giver dig mulighed for bekvemt at bruge kortfunktionen. Når du besøger vores hjemmeside, modtager Google oplysningerne om, at du har tilgået den tilsvarende underside på vores hjemmeside. Din IP-adresse vil blive overført. Dette sker, uanset om Google leverer en brugerkonto, som du er logget på, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data blive tildelt direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker, at din profil skal være tilknyttet Google, skal du logge ud på forhånd. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af hjemmesiden. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere skræddersyet annoncering og for at informere andre brugere om dine aktiviteter på vores hjemmeside.

Vi bruger Google Maps til at vise dig interaktive kort fra Google Maps og dermed give dig en bedre brugeroplevelse på vores hjemmeside. Dette er også vores legitime interesse.

Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af ​​disse brugerprofiler; du skal kontakte Google for at gøre det.

Yderligere information om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og dens behandling hos plug-in-udbyderen kan findes i udbyderens databeskyttelseserklæringer. Der vil du også finde yderligere information om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv: www.google.de/intl/de/policies/privacy


18. Databeskyttelsesbestemmelser for videoovervågning i Edersee besøgscenter

Besøgscentret Edersee, Zursperrmauer66, 34549 Edertal, der drives af Edersee Marketing GmbH, inklusive dets umiddelbare omgivelser, er under videoovervågning. Følgende databeskyttelsesoplysninger gælder:

Formål og retsgrundlag for databehandling:
Videoovervågning tjener til at forebygge forbrydelser og til at efterforske forbrydelser, der kan opstå som følge af hærværk og forsøg på indbrud i bygningen og dens omgivelser. Hertil kommer udøvelse af husrettigheder og bevisopbevaring i tilfælde af skade. Retsgrundlaget for databehandling er: GDPR artikel 6, stk. 1 litra f) og BDSG §4 (ny)

Opbevaring tid:
De optagede billeder slettes normalt senest efter 48 timer. Længere opbevaring finder kun sted, hvis det er nødvendigt i en konkret sag for at gøre retskrav gældende eller for at retsforfølge strafbare forhold.

Kategorier af datamodtagere:
Dataene vil kun blive set og om nødvendigt videregivet, hvis det er nødvendigt for strafferetlig forfølgning eller håndhævelse af retskrav efter en specifik hændelse.


19. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

Controlleren har integrerede komponenter af firmaet Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til at udveksle synspunkter og oplevelser, eller tillader internettet at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere via venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar for behandling af personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande Square, Canal Grande Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang du tilgår en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvori der er integreret en Facebook-komponent (Facebook plug-in), aktiveres internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk af respektive Facebook-komponent bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent downloades fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook plug-ins kan findes på developers.facebook.com/docs/plugins/ kan hentes. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook viden om, hvilken specifik underside af vores websted besøges af den pågældende person.

Hvis personen er logget ind på samme tid på Facebook, genkender Facebook med hver ringe til vores hjemmeside af den pågældende person og i hele varigheden af ​​hver bo på vores hjemmeside, hvilke konkrete bunden af ​​vores hjemmeside besøgte den berørte person. Denne information indsamles af Facebook komponent og tildelt af Facebook de respektive Facebook-konto af den pågældende person. Drives at den pågældende en integreret på vores hjemmeside Facebook knapper, såsom "Like" knappen, eller giver personen en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den personlige Facebook-bruger hensyn til den pågældende person og lagrer denne personlige oplysninger ,

Facebook modtager altid oplysninger via Facebook-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med at de har adgang til vores hjemmeside; Dette sker uanset om personen klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke er ønsket af den registrerede, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før du kontakter vores hjemmeside.

Datapolitikken udgivet af Facebook, som kan findes på de-de.facebook.com/about/privacy/ kan kaldes op giver information om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Den forklarer også, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover findes forskellige applikationer, der gør det muligt at undertrykke dataoverførsel til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den pågældende person til at undertrykke datatransmission til Facebook.


 

20. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

Controlleren har integrerede komponenter i Instagram-tjenesten på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der kvalificerer som en audiovisuel platform, som giver brugerne mulighed for at dele billeder og videoer og også formidle sådanne data til andre sociale netværk.

Driftsselskabet for Instagram-tjenesterne er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Ved hvert opkald en af ​​de enkelte sider af denne hjemmeside, der drives af controlleren og var som en Instagram komponent (Insta-knap) er integreret, internetbrowseren på it-system af den pågældende person er automatisk gennem den respektive Instagram komponent bedt om at hente en præsentation af den tilsvarende komponent i Instagram. Som en del af denne industrielle proces Instagram får viden om, hvilke konkrete base besøgt vores hjemmeside af den pågældende person.

Hvis registrerede er logget ind på Instagram på samme tid, genkender Instagram ved hvert besøg på vores hjemmeside af den registrerede og under hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores hjemmeside, hvilken specifik underside den berørte person besøger. Disse oplysninger indsamles via Instagram-komponenten og tildeles via Instagram til den berørte persons Instagram-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en af ​​de Instagram knapper, der er integreret på vores hjemmeside, overføres de data og oplysninger, der overføres med den, til den personlige Instagram-brugerkonto for den pågældende person og gemmes og behandles af Instagram.

Gennem Instagram-komponenten modtager Instagram altid oplysninger, som den pågældende har besøgt vores hjemmeside, hvis den pågældende er logget ind på Instagram samtidig med adgang til vores hjemmeside. dette sker uanset om personen klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den berørte person ikke ønsker at overføre disse oplysninger til Instagram, kan den sidstnævnte forhindre overførslen i at logge ud af deres Instagram-konto, før du ringer til vores hjemmeside.

Yderligere information og Instagrams gældende databeskyttelsesbestemmelser kan findes på help.instagram.com/155833707900388 og www.instagram.com/about/legal/privacy/ hentes.


 

21. Bestemmelser om databeskyttelse vedrørende anvendelse og brug af Pinterest

Personen, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter fra Pinterest Inc. på dette websted. Pinterest er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på Internettet, et onlinefællesskab, der normalt gør det muligt for brugere at kommunikere med hinanden og interagere i virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til udveksling af meninger og erfaringer eller gør det muligt for internetfællesskabet at give personlig eller virksomhedsrelateret information. Pinterest gør det muligt for brugere af det sociale netværk blandt andet at offentliggøre billedsamlinger og individuelle billeder samt beskrivelser på virtuelle pinboards (såkaldt pinning), som igen kan deles (såkaldt repinning) eller kommenteres af andre brugere.

Pinterests driftsselskab er Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Hver gang du tilgår en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå der er integreret en Pinterest-komponent (Pinterest plug-in), aktiveres internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk af respektive Pinterest-komponent bevirker, at en repræsentation af den tilsvarende Pinterest-komponent downloades fra Pinterest. Mere information om Pinterest er tilgængelig på pinterest.com ledig. Som en del af denne tekniske proces får Pinterest viden om, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede.

Hvis den pågældende er logget ind på Pinterest på samme tid, genkender Pinterest ved hvert besøg på vores websted af den pågældende person og i hele varigheden af ​​det respektive ophold på vores websted, hvilken specifik underside den pågældende person besøger. Disse oplysninger indsamles af Pinterest-komponenten og tildeles den pågældende Pinterest-konto for den pågældende person. Hvis den pågældende person aktiverer en Pinterest-knap integreret på vores hjemmeside, tildeler Pinterest disse oplysninger til den personlige Pinterest-brugerkonto for den pågældende person og gemmer disse personlige data.

Pinterest modtager altid information via Pinterest-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Pinterest samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Pinterest-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Pinterest, kan de forhindre transmission ved at logge ud af deres Pinterest-konto, før de åbner vores websted.

Pinterests offentliggjorte privatlivspolitik, som findes på about.pinterest.com/privacy-policy kan tilgås, giver information om Pinterests indsamling, behandling og brug af personlige data.


22. Databeskyttelsesforskrifter om anvendelse og brug af TikTok

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, har integreret komponenter af TikTok-tjenesten på denne hjemmeside. TikTok er en tjeneste, der kvalificerer sig som en audiovisuel platform og giver brugerne mulighed for at dele videoer og også formidle sådanne data på andre sociale netværk.

Driftsselskabet for TikTok-tjenester er TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland.

Hver gang du tilgår en af ​​de individuelle sider på denne hjemmeside, som drives af den registeransvarlige, og hvor en TikTok-komponent (TikTok-knap) er integreret, aktiveres internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk af respektive TikTok-komponent bedt om at downloade en repræsentation af den tilsvarende komponent fra TikTok. Som en del af denne tekniske proces får TikTok viden om, hvilken specifikke underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på TikTok på samme tid, genkender TikTok, hvilken specifik underside den registrerede besøger, hver gang den registrerede besøger vores hjemmeside og i hele varigheden af ​​deres ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af TikTok-komponenten og tildeles af Instagram til den registreredes respektive TikTok-konto. Hvis den registrerede trykker på en af ​​TikTok-knapperne integreret på vores hjemmeside, vil de overførte data og oplysninger blive tildelt den registreredes personlige TikTok-brugerkonto og opbevaret og behandlet af TikTok.

TikTok modtager altid information via TikTok-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på TikTok samtidig med adgang til vores hjemmeside; Dette sker, uanset om den registrerede klikker på TikTok-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til TikTok, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres TikTok-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Yderligere information og TikToks gældende databeskyttelsesforskrifter kan findes på www.tiktok.com/safety/de-de/privacy-and-security-on-tiktok/ hentes.


23. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Twitter

Controlleren har integrerede komponenter fra Twitter på dette websted. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikrobloggtjeneste, som brugere kan offentliggøre og distribuere såkaldte tweets på, dvs. korte beskeder, der er begrænset til 280 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, inklusive personer, der ikke er logget på Twitter. Tweets vises også for de såkaldte tilhængere af den respektive bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Twitter gør det også muligt at adressere et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Driftsselskab for Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Hver gang du tilgår en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af den registeransvarlige, og hvorpå der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), aktiveres internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk af respektive Twitter-komponent bedt om at downloade en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere information om Twitter-knapperne er tilgængelig på about.twitter.com/de/resources/buttons ledig. Som en del af denne tekniske proces bliver Twitter opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at omfordele indholdet på denne hjemmeside, at gøre denne hjemmeside kendt i den digitale verden og at øge vores besøgstal.

Hvis den pågældende er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik underside på vores websted den pågældende person besøger, hver gang den pågældende besøger vores websted og i hele deres ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles den respektive Twitter-konto for den person, der er berørt af Twitter. Hvis den pågældende klikker på en af ​​de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den personlige Twitter-brugerkonto for den pågældende person og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid information via Twitter-komponenten om, at den pågældende har besøgt vores websted, hvis den pågældende er logget ind på Twitter samtidig med at få adgang til vores websted; dette finder sted uanset om den pågældende person klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Twitter, kan de forhindre transmission ved at logge af deres Twitter-konto, før de besøger vores websted.

Twitters gældende privatlivspolitik er tilgængelig på twitter.com/privacy rådighed.


24. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af YouTube

Controlleren har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for frit at se videoklip og andre brugere til gratis visning, bedømmelse og kommentar. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, således at både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller brugerdefinerede videoer via internetportalen er tilgængelige.

YouTubes driftsselskab er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Hver gang der er adgang til en af ​​de enkelte sider på dette websted, som drives af den person, der er ansvarlig for behandlingen, og som en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret i, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk erstattet af den respektive YouTube-komponent beder dig om at downloade en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger på YouTube kan findes på www.youtube.com/yt/about/de/ kan hentes. Som en del af denne tekniske proces får YouTube og Google viden om, hvilken specifik underside på vores websted der besøges af den pågældende person.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig, anerkender YouTube ved at ringe til en underside, der indeholder en YouTube-video, hvilken bestemt bund på vores hjemmeside, den berørte person besøger. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og er knyttet til den enkelte YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten, som den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget på YouTube samtidig med adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke er ønsket af den registrerede, kan det forhindre overførslen ved at logge ud af deres YouTube-konto, inden vi kontakter vores hjemmeside.

Databeskyttelsesbestemmelserne offentliggjort af YouTube, som kan findes under www.google.de/intl/de/policies/privacy/ er tilgængelige, giver oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data fra YouTube og Google.


25. Databeskyttelsesbestemmelser vedrørende anvendelse og brug af Regiondos billetbestillingssystem

Bookingsystemet Regiondo GmbH, Grafinger Str. 6, 81671 München bruges på hjemmesiden til at bestille billetter til arrangementer og guidede ture. Med din betalte booking vil de nødvendige personlige data for alle deltagere blive overført til alle parter, der er involveret i gennemførelsen af ​​arrangementet eller turen. Oplysningerne vil blive blokeret efter arrangementet eller turen er afsluttet og slettet, så snart de ikke længere kan arkiveres i henhold til lovkrav. Derudover indsamles de data, der er nødvendige for betalingsbehandlingen. Disse arkiveres i overensstemmelse med de kommercielle opbevaringsperioder. Yderligere information kan findes i databeskyttelseserklæringen fra Regiondo GmbH: https://pro.regiondo.com/de/datenschutz/


26. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af turportalen og Edersee-appen baseret på Outdooractive-portalen

Til turportalen på vores hjemmeside og appen “Edersee | Din region!” teknologi fra Outdooractive AG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt bruges. Med din brug vil de nødvendige personlige data om brugerne blive overført til Outdooractive. Edersee Marketing GmbH indsamler ingen personlige data fra brugere. Yderligere information kan findes i Outdooractive AG's databeskyttelseserklæring: https://www.outdooractive.com/de/privacy.html


27. Databeskyttelsesbestemmelser for brug af korttjenesten "Open Street Map".

På vores hjemmeside og i appen “Edersee | Your Region!”, bruges Open Street Map-tjenesten fra OpenStreetMap Foundation, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Storbritannien. De kort og kortsektioner, der bruges af OpenStreetMap, tjener til at gøre brugen mere attraktiv og bekvem for brugeren. Som led i udbuddet af kortmaterialet indsamler OpenStreetMap persondata fra brugere, for eksempel ved brug af cookies. Yderligere information om dataindsamling, opbevaring og distribution af OpenStreetMap Foundation kan findes på følgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy


28. Databeskyttelsesregler for konkurrencer og lodtrækninger:

Vi afholder af og til konkurrencer og lodtrækninger via vores sociale mediekanaler (facebook & instagram). I denne sammenhæng indsamler vi persondata fra deltagere, som udelukkende bruges til at gennemføre den respektive konkurrence eller lodtrækning. Dataene opbevares i overensstemmelse med lovgivningen og slettes, så snart de ikke længere er nødvendige. Facebook og Instagram indsamler også personlige data under disse konkurrencer og lodtrækninger som led i normal brug; databeskyttelsesreglerne angivet under punkt 18 (facebook) og punkt 19 (Instagram) gælder.


29. Retsgrundlag for behandling

Art. I 6 tændt DS-GVO diente unserem Unternehmen als Rechtsgrundlag for Verarbeitungsvorgäng, bære den såkaldte krig eine für einen bestimmten Verarbeitungszweck einhol den Einwilligung. Ist die Verarbeitung personenbezogen er Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dess den Vertragsparte dø betroffen indtil Person ist erforderlich, wie diese beispielsweis bei Verarbeitungsvorgäng der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer Sonstige at Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, så beruht die Verarbeitung auf Art. I 6 tændt b DS-GVO. Gleiches solche Verarbeitungsvorgäng forgyldt für die erforderlich sind Maßnahmen zur Durchführung vorvertraglich er i Fall etwa von Anfragen zu unseren Produkten oder Leistung der er. Unterliegt unser Unternehmen durch welche eine einer rechtlich den Verpflichtung personenbezogen den Verarbeitung von Daten erforderlich wird, wie beispielsweis zur Erfüllung steuerlich fra Pflich, så basiert Verarbeitung auf die Art. I 6 tændt c DS-GVO. I SELTEK Fallen könnte die Verarbeitung von Daten personenbezogen den erforderlich werden, um lebenswichtig til Interesse Oder einer anderen betroffen Perso Perso natürlich zu Schützen. Dies wäre beispielsweis der Fall, wenn ein Besucher i unserem Betrieb verletzt werden würde und daraufh sein Navn, sein Alter, vod Krankenkassendat oder sonstige lebenswichtig oplysning einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeb werden Mussidan. Dann wurde die Verarbeitung auf Art. I 6 tændt d beruh DS-GVO. Den Verarbeitungsvorgäng Letztlich könnte auf Art. I 6 tændt f beruh DS-GVO. Auf dieser Rechtsgrundlag at basier den Verarbeitungsvorgäng, die von keinen der vorgenannt den Rechtsgrundlag den erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Währungen eines berechtigt de Interesses unseres Unternehmens oder eines erforderlich fra Drita ist sofern dø Interessen i Grundrechte under Grundfreiheit des Betroffen nicht überwieg det. Uns sind insbesondere solche Verarbeitungsvorgäng gestattet deshalb, weil sie durch den Europaische som er Gesetzgeb besonders erwähnt wurden. Vertrat insoweit vil dø Auffassung, dass ein Interesse berechtigtes anzuneh mand sein könnte, wenn die indtil betroffen Person des verantwortlich ist ein Kunde (Erwägungsgrund 47 2 Satz DS-GVO).
 

30. Legitime interesser i behandlingen, som den dataansvarlige eller en tredjepart forfølger

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Litteratur på artikel 6 Jeg lit. DS-GVO ist unser Interesse für die berechtigtes Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zuguns fra alle unsere Mitarbeiter des Wohlergehens und unserer er Anteilseign.
 

31. Varighed hvor de personlige data gemmes

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten er den jeweilige gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.
 

32. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser til levering af personoplysninger Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Forpligtelse for den registrerede til at give personoplysningerne mulige konsekvenser af manglende hensættelse

Krig Klára Sie darüb auf, dass die Bereitstellung personenbezogen er Daten zum Teil Gesetzliche vorgeschrieb ist (zB fra Steuervorschrif) oder sich auch aus vertraglich den Regelungen (zB Angaben zum Vertragspartn er) ergeben kann. Mitunt kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine Person betroffen indtil indtil Daten zur Verfügung stellt uns personenbezog, die in der durch uns takers verarbeitet werden müssen. Die betroffen indtil Persona ist unser personenbezog verpflichtet beispielsweis til de vigtigste Daten bereitzustell, Unternehmen mit uns wenn ihr einen Vertrag abschließt. Eine der personenbezogen de Nichtbereitstellung Daten zur Hätte gaverne, dass der Vertrag nicht mit dem Betroffen geschlossen werden könnte. V personenbezogen Bereitstellung einer Daten durch den sich der betroffen indtil Betroffen müssen einen unserer Mitarbeit Wenden. Unser Mitarbeiter clear fra Betroffen den einzelfallbezog den darüb auf, ob die Bereitstellung der personenbezogen den Daten Gesetzliche oder vertraglich vorgeschrieb oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, dø personenbezogen den Daten bereitzustell, Welche und folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogen Dat på linjen.


33. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzicht zich op een automatische entscheidungsfindung of one Profiling.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, som som Ekstern databeskyttelsesansvarlig Bremen er aktiv i samarbejde med Advokat for databeskyttelsesret Christian Solmecke oprettet. Derudover blev enkelte punkter tilføjet selvstændigt.

At spørge? Vi hjælper gerne!

Du skal blot udfylde kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Det ser ud til, at du bruger Microsofts Internet Explorer webbrowserfor at se vores hjemmeside.

Af hensyn til funktionalitet og sikkerhed anbefaler vi kraftigt at bruge en opdateret webbrowser som f.eks Firefox, Chrome, Safari, Opera eller Edge at bruge. Internet Explorer viser ikke alt indholdet på vores hjemmeside korrekt og tilbyder ikke alle dets funktioner.